ทัวร์เนปาล สถานที่สำคัญทางศาสนา

ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์เนปาล นอกจากไปชมความงามทางธรรมชาติแล้ว อีกสิ่งนึงคือไปชมสถานที่สำคัญทางศาสนาด้วยจิตศัรทธาค่ะ เพราะที่เนปาลเต็มไปด้วยอารยธรรมของศาสนาพุทธและฮินดู ดังนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาทัวร์เนปาลเพื่อแสวงบุญค่ะ วันนี้ก็มีสถานที่สำคัญทางศาสนาในการทัวร์เนปาลมาฝากกันด้วย

napal-14
ทัวร์เนปาล วัดปศุปฏินาถ
เป็นวัดที่อยู่ในกรุงกาฐมาณฑุ วัดแห่งนี้สร้างในสมัยของกษัตริแห่งราชวงค์มลละ เพื่อถวายให้กับองค์พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตีเปรียบเสมือนแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างแม่น้ำคงคาที่ประเทศอินเดียค่ะ เพราะแม่น้ำสายนี้ก็ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคาเช่นกัน วัดนี้ถือเป็นวัดฮินดูที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเนปาล จึงอนุญาติให้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเข้าได้เท่านั้นค่ะ แต่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมรอบ ๆ บริเวณหรือในอาณาเขตของวัดที่เปิดให้ชม

napal-15
ทัวร์เนปาล วัดกุมารี
วัดแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญในศาสนาฮินดูมากเลยค่ะ เพราะเป็นวัดที่พักของเทพธิดากุมารี ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนแห่งพระแม่อุมาเทวี โดยจะคัดเลือกจากเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 5 ปี และจะต้องเป็นคนจากตระกูลศากยะเท่าน้นค่ะ การพิจารณาเลือกก็มีหลายสิ่งประกอบเข้าด้วยกัน กุมารีที่วัดแห่งนี้มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู วัดแห่งนี้อยู่ใกล้กับพระราชวังหนุมานโธกา มีจำนวน 3 ชั้นในส่วนของระเบียงและยานหน้าต่างถูกแกะสลักด้วยช่างฝีมือที่มีความอ่อนช้อยและเป็นศิลปะแบบเนปาลโบราณด้วยค่ะ