Tag Archive: เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแนะนำ – R&D ง่ายๆ สำหรับออฟฟิศที่มีขนาดเล็ก

ในปัจจุบันที่ทำงานอาจเปรียบเสมือนบ้านสำหรับใครหลายคน บางคนยอมออกมาจากบ้านแต่เช้าเพื่อเลี่ยงสภาพการจราจรติดขัดจะได้เดินทางไปถึงที่ทำงานตรงเวลา และยังต้องอยู่จนดึกดื่นเพื่อเคลียร์งานที่ค้างอยู่ให้เสร็จทัน เรียกได้ว่าแทบจะใช้ชีวิตในที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้านเสียอีก ซึ่งถ้าสภาพแวดล้อมในที่ทำงานทำให้รู้สึกไม่สะดวกสบาย ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะใช้ชีวิตในที่ทำงานอย่างมีความสุขได้ทั้งวัน ปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร โดยการให้พนักงานทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดออฟฟิศและพื้นที่ที่ตัวเองใช้สอยอยู่ทุกวัน เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานให้ดีขึ้นอย่างที่ตัวเองต้องการ โดยนำหลักการ Research & Development เข้ามาปรับปรุงการจัดออฟฟิศได้ด้วย หลักคิด R&Dหลักการของ R&D เป็นกระบวนการคิดในการพัฒนาสิ่งต่างๆ จากสิ่งที่มีอยู่ให้ไปในทางที่ดีขึ้นอันที่จริงแล้วหลักการของ R&D (Research and Development หรือกระบวนการวิจัยและพัฒนา) นั้นเป็นกระบวนการคิดในการพัฒนาสิ่งต่างๆ จากสิ่งที่มีอยู่ให้ไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีเหตุผลมากมายในการทำ R&D ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อลดต้น หรือแม้แต่การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเดิมที่มีอยู่ ซึ่งโดยสำหรับการทำ R&D สำหรับธุรกิจนั้นจะเน้นน้ำหนักไปที่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบบริหารงานภายในองค์กร โดยเฉพาะในออฟฟิศนั้น มีจุดประสงค์หลักๆ เพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ทุกคนในที่ทำงานเกิดความพอใจกับบรรยากาศในที่ทำงานอยู่ทุกๆ… (READ MORE)